ลงทะเบียนวันนี้

รับทันทีป้ายการันตีและมีสิทธิ์ได้
โปรโมตร้าน “ฟรี”

พิเศษ! แอดไลน์ MAGICLEAN THAILAND

เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมพิเศษ แลกรับของรางวัล

และโปรโมชั่น เพื่อผู้ประกอบการ

รายละเอียดกิจกรรม

Kao Professional Solution

ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิพิเศษพร้อมสร้างความสะอาด มีอนามัยทั่วไทย

เพียงลงทะเบียน ครบถ้วนตามกติกา

รับทันที ป้ายการันตี ร้านนี้สะอาดมีอนามัย

มีสิทธิ์โปรโมตร้าน“ฟรี”ที่ MAGICLEAN THAILAND

*พิเศษ! เพียงแอดไลน์ MAGICLEAN THAILAND

สะสมใบเสร็จและแลกรับคูปอง ส่วนลดฟรีในไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • กิจกรรม “ลงทะเบียนวันนี้ รับทันทีป้ายการันตีและมีสิทธิ์ได้โปรโมทร้านฟรี”
 • ต่อที่ 1 กรอกข้อมูลครบถ้วน รับทันที! ป้ายการันตีร้านนี้ สะอาดมีอนามัย จัดส่งให้ร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566
 • ต่อที่ 2 20 ร้านอาหารแรกที่ลงทะเบียนเข้ามา แล้วกรอกข้อมูลครบถ้วน มีรูปหน้าร้านและที่อยู่ที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของร้านชัดเจน จะได้รับการคัดเลือกทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทร้านของท่านในเพจเฟซบุ๊ก Magiclean Thailand โดย
  • ร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งรูปร้านอาหารของตัวเอง เพื่อให้ทีมงานนำมาตัดต่อคอนเทนต์สำหรับโปรโมทร้านต่อไป
  • ประกาศร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกวันที่ 1 ของเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566
 • 1) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติครบถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น **ทั้งนี้การตัดสินคัดเลือกผู้โชคดีของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้**
 • 2) บริษัทฯ สามารถนําคําแนะนําจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถามมาพัฒนาเป็นคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงต่อได้
 • 3) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลผู้โชคดี 1 ท่านหรือ 1 ร้านอาหาร (ที่อยู่) มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • 4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 • 5) บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของผู้โชคดีได้ในทุกกรณี หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้โชคดี และสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลให้
 • 6) พนักงานของ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานบริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • 7) จำกัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ลงทะเบียนตามลำดับก่อน หลัง ระยะเวลา 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566
 • 8) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น. ที่ https://www.facebook.com/MagicleanThailand
 • 9) บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์(แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ของผู้โชคดีที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น
 • 10) การตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 11) วันเวลาการประกาศและตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 12) กิจกรรมนี้ บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด และ บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการเก็บ
 • รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการกิจกรรม “ลงทะเบียนวันนี้ รับทันทีป้ายการันตีและมีสิทธิ์ได้โปรโมทร้านฟรี” ตลอดจนการติดต่อกับท่านในกรณีที่ได้รับรางวัลตามรายการนี้เท่านั้นและ